BRATISLAVA FILM ACADEMY

Je občianske združenie, ktoré sa primárne zameriava na organizovanie podujatí a seminárov s účasťou skúsených filmových profesionálov a odborníkov na oblasť audiovízie. Popri edukačnej činnosti organizuje filmové prehliadky a festivaly, usporadúva kurzy, prezentácie alebo workshopy. Cielene podporuje medzinárodnú spoluprácu a vyvíja aktivity smerujúce k šíreniu dobrého mena slovenského filmu v zahraničí.

 

Predchádzajúce aktivity: