Dni archívneho filmu 2024<br />
Archív, história, pamäť.

Dni archívneho filmu 2024

Dni archívneho filmu je výberová prehliadka filmov, spojená s medzinárodným vzdelávacím podujatím na tému – Archív, história, pamäť.

Druhý ročník podujatia prinesie originálne snímky súčasných režisérov, ktorí využívajú nájdené, resp. archívne filmové materiály ako základ pre tvorbu vlastných strihových filmov. Vracajú sa v nich do minulosti, vypovedajú o zlomových historických, ale aj obyčajných každodenných udalostiach, nezriedka cez konkrétne príbehy jednotlivcov. Projekcie doplnia prednášky a diskusie o témach a tvorivých prístupoch pri práci s archívnym filmovým materiálom. Podujatie sa uskutoční za osobnej účasti významných režisérov a osobností súčasného filmu.

Tematicky zamerané prednáškové masterclassy, prezentácie, tvorivé dielne a sprievodné podujatia sa uskutočnia – v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení a Filmového klubu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Každé filmové pásmo v programe bude tvoriť dvojprogram, v rámci ktorého by sa mali jednotlivé časti dialogicky dopĺňať alebo aj názorovo, tvorivo si protirečiť. Pozvaní filmoví historici zabezpečia úvody a diskusie o filmoch s divákmi. Každý zo súčasných filmov osobne uvedú pozvaní režiséri a zároveň budú viesť diskusie o vlastných filmoch s divákmi.

Snahou organizátora je priblížiť režijné metódy a interpretačné spôsoby práce s archívnym filmovým materiálom odbornej i laickej verejnosti. Jednak cez rozprávanie o jednotlivých filmoch a tvorivých metódach, a tiež cez reflexiu zlomových historických okamihov a ich dopadov na osobnú skúsenosť, pamäť jednotlivca či kultúrnu pamäť spoločnosti.

Organizátor: Bratislava Film Academy, o.z.;
Hlavný partner: Slovenský filmový ústav, Fakulta dramatických umení Akadémia umení v Banskej Bystrici;
Partneri: Národní filmový archív (Praha), Múzeum SNP, Filmový klub v Múzeu SNP, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v. v. i., Cinemateca Brasileira, FilmWorx Studios;
Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

 

Program

PAMÄŤOVÁ STOPA

Pondelok  (8. 4. 2024)

14:00FDU, AU Banská Bystrica – Horná 95
Masterclass: Georges a Gaston Mélièsovci dokumentaristami 
Prednášajúci: David Čeněk (FAMU)

18:00Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Komentované filmové pásmo: Georges Méliès – výber z dokumentárnej tvorby, (Francúzsko, prelom 19. a 20. storočia)
Interpret komentára: Kevin Ivanko, Lektorský úvod: David Čeněk (FAMU)

19:45Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Divy veľtoku Amazonky (r. Silvino Santos, 1918, Brazília, 50´)
Živá hudba: Ivan Palacký, Lektorský úvod: Klára Trsková (NFA)

STATUS OBETE

Utorok  (9. 4. 2024)

14:00FDU, AU Banská Bystrica – Horná 95
Masterclass: Odhaľujúci archív ako zdroj napätia
Prednášajúci: Sergej Loznica

17:30Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Babij jar. Kontext (r. Sergej Loznica, 2021, Ukrajina/Holandsko, 121´)
Lektorský úvod: Sergej Loznica

19:45Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Obyčajné dejiny ničenia (r. Sergej Loznica, 2022, Nemecko/Litva/Holandsko, 112´)
Lektorský úvod: Sergej Loznica

ZÁSAHY DO PAMÄTE

Streda  (10. 4. 2024)

14:00FDU, AU Banská Bystrica – Horná 95
Masterclass: Podvratný archív
Prednášajúci: Robo Kirchhoff (VŠMU)

18:00Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Fragile Memory (r. Igor Ivanko, 2022, Ukrajina/Rusko/Poľsko, 70´)
Lektorský úvod: Igor Ivanko

19:45Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Všetci ľudia budú bratia (r. Robo Kirchhoff, 2023, Slovensko/Česko, 116´)
Lektorský úvod: Robo Kirchhoff

ODRAZ SPOMIENOK 

Štvrtok  (11. 4. 2024)

14:00 FDU, AU Banská Bystrica – Horná 95
Masterclass: Metódy found footage
Prednášajúci: Jan Šikl

18:00Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Môj neznámy vojak (r. Anna Kryvenko, 2018, Česko/Slovensko/Lotyšsko, 79´)
Lektorský úvod: Anna Kryvenko

19:45Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Rekonštrukcia okupácie (r. Jan Šikl, 2021, Česko/Slovensko, 95´)
Lektorský úvod: Jan Šikl

BOJISKO DÁVIDA S GOLIÁŠOM

(pri príležitosti 80. výročia SNP)

Piatok  (12. 4. 2024)

14:00FDU, AU Banská Bystrica – Horná 95
Panelová diskusia na tému: Máme svoj film! Slovenská filmová kultúra 1939-1945
Diskutujú: Martin Kaňuch, Petra Hanáková, Rudolf Urc, Jana Dudková

18:00Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
Filmové pásmo: Trvalé svetlá (r. Ivan. J. Kovačevič, 1940, Slovensko, 20´), Za slobodu (r. Paľo Bielik, 1945, 18´, Československo)
Za slobodu (r. Stanislav Barabáš, 1955, Československo, 66´), Lektorský úvod: Petra Hanáková (SFÚ)

20:00Filmový klub v Múzeu SNP – Kapitulská 23
65,000.000 (r. Miroslav Horňák, 1961, Československo, 50´)
Lektorský úvod: Rudolf Urc

Vstup na všetky podujatia Dni archívneho filmu 2024 – archív, história, pamäť sú zdarma. Zmena programu vyhradená.

Sprievodný program – prezentácie a tvorivé dielne

FDU, AU Banská Bystrica – Horná 95

Pondelok

8. 4. 2024 / 11:00

Filmový archív a možnosti jeho prezentácie dnes
Prezentuje: Marián Hausner (SFÚ)

Utorok

9. 4. 2024 / 11:00

Farba v reštaurovaní filmov
Prezentuje: Peter Csordás

Streda

10. 4. 2024 / 11:00

Recepcia českých prvorepublikových filmov v slovenskej tlači
Prezentuje: Milan Cyroň (UTB Zlín)

Štvrtok

11. 4. 2024 / 11:00

Tvorivá dielňa: strih archívneho materiálu
Vedie: Peter Harum (AU)

Piatok

12. 4. 2024 / 11:00

Dystopický naratív v strihovom filme
Prezentuje: Martin Palúch (UDFV CVU SAV v. v. i. / AU)

Predaj filmovej literatúry a filmových nosičov

Filmový klub v Múzeu SNP 

Pondelok – Piatok

8. – 12. 4. 2024 / 17:30 – 20:00

Predaj kníh, časopisov, DVD a blu-ray zo Slovenského filmového ústavu. Autogramiády publikácií na podujatí prítomných autorov budú prebiehať v čase a na mieste konania podujatia – FK v Múzeu SNP.

Vstup na všetky podujatia Dni archívneho filmu 2024 – archív, história, pamäť sú zdarma. Zmena programu vyhradená.

Garanti podujatia

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD

V roku 2001 ukončil štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnom období pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. Zároveň prednáša v odbore dramaturgia a scenáristika na Fakulte dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici a vedie seminár o dejinách a teórii dokumentárneho filmu v Ateliéri dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. Je autorom mnohých článkov a odborných štúdií z oblasti teórie a dejín filmu a knižnej publikácie Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008). V roku 2015 mu vyšla obsiahla publikácia Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 a v roku 2017 monografia Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989. Režisér strihového filmu Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha (2022). Od roku 2023 je umeleckým riaditeľom MFF Art Film v Košiciach.

 

doc. Mgr. art. Peter Neveďal, ArtD.

V roku 2001 ukončil štúdium strihovej skladby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Založil dve produkčné spoločnosti – Filmpark production a FilmWorx Studios, ktoré sa aktívne podieľajú na vývoji a výrobe celovečerných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, vrátane televíznych seriálov. Momentálne pôsobí ako filmový producent a pedagóg na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici. Zároveň je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) a Asociácie nezávislých producentov (ANP).

Mgr. Marián Hausner

Pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako riaditeľ Národného filmového archívu.

Mgr. Martin Kaňuch

Pôsobí ako redaktor edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu (knižná produkcia). Od roku 1998 je šéfredaktorom polročníka Kino-Ikon – časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Je zostavovateľom medzinárodnej súťaže krátkych filmov na MFF Art Film v Košiciach. Venuje sa dejinám slovenskej kinematografie.

Účastníci podujatia

Sergej Loznica

Jeho rodina sa presťahovala z Bieloruska do Kyjeva, keď bol ešte dieťa. Študoval matematiku na Národnej technickej univerzite na Ukrajine, ktorú ukončil v roku 1987. Potom vedecky pracoval v Inštitúte kybernetiky. V tom čase sa živil aj ako prekladateľ z japončiny, ktorú ovláda. V roku 1991 začal študovať na Gerasimovej všeruskej štátnej univerzite kinematografie. Štúdium ukončil v roku 1997. V roku 2001 sa s rodinou presťahoval do Nemecka. V rokoch 2003 a 2007 si z karlovarského festivalu odniesol cenu za najlepší dokumentárny film. V rokoch 2006 a 2013 získal rovnakú cenu na festivale v Krakove. Jeho druhý celovečerný film V hmle (В тумане) získal v roku 2012 na festivale v Cannes cenu FIPRESCI. V roku 2018 bol v Cannes opäť úspešný so svojím celovečerným filmom Donbas (Донбас), za ktorý získal Cenu Un Certain Regard za réžiu. Filmy Obyčajné dejiny ničenia a Babij jar. Kontext mali svetovú premiéru na festivale v Cannes, pričom za film Babij jar. Kontext Sergej Loznica získal Špeciálne uznanie poroty v sekcii Golden Eye. Tento film bude v rámci podujatia 2. Dni archívneho filmu 2024 uvedený na Slovensku po prvý krát.

Jan Šikl

Narodil sa v roku 1957 v Prahe. V roku 1982 ukončil štúdium na FAMU. V rokoch 1984 až 1990 pracoval ako režisér v Krátkom filme Praha. V roku 1991 založil vlastnú produkčnú spoločnosť Pragafilm. Je zberateľom amatérskych rodinných archívov, s ktorými pracuje aj vo svojich filmoch, najmä v dokumentárnom cykle Súkromné storočie (2004 – 2007), ktorý bol ocenený v Českej republike i v zahraničí (najlepší český dokument na MFDF Jihlava, cena Pavla Kouteckého, cena Trilobit, cena Elsa TV a ďalšie).

Anna Kryvenko

Anna Kryvenko je filmová a vizuálna umelkyňa z Ukrajiny, ktorá žije v Prahe. Je študentkou Centra audiovizuálnych štúdií na FAMU v Prahe. Predtým študovala divadelnú réžiu na KNUTKT v Kyjeve a alternatívnu divadelnú réžiu na DAMU v Prahe. Jej filmy a predstavenia boli premietané na FAMUfeste, MDFD Jihlava, Festivale Fluidum (CZ), Intermedia BB (SK) a Visions du Réel (CH). Spolupracovala aj na niekoľkých skupinových výstavách. Jej found-footage film Ticho ako kométa získal na FAMUfeste cenu za najlepšie experimentálne dielo. Jej film Poslechnout horizont získal cenu za najlepší český experimentálny dokumentárny film na MFDF Jihlava 2015.

Igor Ivanko

Ukrajinský režisér, kameraman a filmový výskumník. Narodil sa v roku 1992 v Odese na Ukrajine. V roku 2016 ukončil štúdium kinematografie na Kyjevskej univerzite divadla, filmu a televízie. Ako kameraman sa podieľal na mnohých dokumentárnych a hraných filmoch. Od roku 2014 je členom skupiny BABYLON’13, ktorá pokrývala udalosti okolo protestov na Majdane a konflikty na východe Ukrajiny.

Robo Kirchhoff

Filmový režisér, scenárista, producent a kameraman. Vyštudoval VŠMU v Bratislave, kde sa naďalej venuje pedagogickej činnosti. Počas svojej profesionálnej kariéry nakrútil a produkoval rad filmov, ktoré získali uznanie na mnohých domácich i zahraničných festivaloch. Jeho tvorba sa zameriava na aktuálne spoločenské javy a tému vyrovnávanie sa s „traumatickým“ dedičstvom historických udalostí v strednej Európe v 20. storočí. Kritický pohľad na životné situácie rómskej menšiny na okraji spoločnosti v postkomunistickom Slovensku zobrazil v dokumentárnom filme Čierne slovo / Kalo lav, sociálnu a morálnu identitu Slovákov pri zrode kapitalizmu skúmal vo filme Hej Slováci. Vo filme Kauza Cervanová sa zaoberá nevyriešeným politicko-justičným zločinom spred vyše tridsiatich rokov. Snímka Cesta lesom odhaľuje osudy ľudí, ktorí prežili rómsky holokaust. Poukazujúc na mlčanie spoločnosti o tejto tragédii na tému nadväzuje filmom Diera v hlave. V celovečernom hudobnom dokumente Para nad riekou Kirchhoff sleduje život troch mimoriadnych jazzmanov, ktorí emigrovali z okupovaného Československa na západ a dokázali sa presadiť po boku renomovaných svetových hudobníkov. Od roku 2003 pracuje aj ako producent a koproducent, založil produkčnú spoločnosť [atelier.doc] (www.atelierdoc.sk), spolupracoval na mnohých významných slovenských a českých dokumentárnych i hraných filmoch, ktoré získali medzinárodné uznanie, napr. Nemoc tretej moci (r. Zuzana Piussi, 2011), Až do mesta Aš (r. Iveta Grofová, 2012), Tmář a jeho rod (r. Karel Vachek, 2011), Komunizmus a sieť alebo Koniec zastupiteľskej demokracie (r. Karel Vachek, 2019).

prof. Rudolf Urc, ArtD.

Dramaturg, publicista, režisér animovaných a  dokumentárnych filmov. V roku 1959 absolvoval dramaturgiu na pražskej FAMU, začínal v Spravodajskom filme a  v Štúdiu krátkych filmov, stál pri obrode dokumentarizmu. Nakrútil rad dokumentov (napr. Človek z Málinca, 1959), portréty osobností Slovenského národného povstania (Príbeh jednej misie, 1967, Generáli I., II., 1969 a i.), v šesťdesiatych rokoch bol hlavným dramaturgom Štúdia krátkeho filmu. V roku 1971 bol z politických dôvodov preradený do Štúdia animovaného filmu, kde pomáhal vybudovať tvorivú základňu v Slovenskom filme v Bratislave. Režíroval animované filmy: Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), večerníčkové seriály Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990), bol spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1991). Po roku 1990 sa vrátil k žánru historického dokumentu a k portrétom osobností (Žalm o spravodlivýchJUDr. Ján PapánekZápisky z mŕtveho domu č. 2Historická panoráma – Povstaleckí generáli, seriál Fragmenty zo Slovenského štátu 1939-1945 a i.). Stál pri založení tradície nesúťažného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB) a tiež Katedry animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU (1993). Napísal knihy Animovaný film (1980), Slovenský animovaný film (s Marianom Veselým, 1994), Traja veteráni za kamerou (1998), Viktor Kubal (2010), Neviditeľné dejiny dokumentaristov (2017). Počas Týždňa slovenského filmu v roku 2019 mu bola slávnostne udelená Cena Petra Mihálika – za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy. V roku 2020 mu prezidentka Zuzana Čaputová udelila Pribinov kríž I. triedy „za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti animovaného filmu“.

PhDr. David Čeňěk

Od roku 2024 je dekanom pražskej FAMU. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Je odborným poradcom Štátneho fondu kinematografie a členom komisie odboru médií a audiovízie Ministerstva kultúry ČR. Spolupracoval alebo spolupracuje ako programový dramaturg, prekladateľ a tlmočník s viacerými českými festivalmi (napr. MFF KV, Febiofest, Letná filmová škola, MFF Zlín, MFDF Jihlava). Od roku 2005 pôsobí ako odborný asistent na Katedre filmových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Je spoluautorom publikácií o kinematografii (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Robert Bresson a i.). Zastupoval Českú republiku v medzinárodnom projekte CINED a podieľal sa na zavedení filmovej výchovy do českého prostredia.

Mgr. Petra Hanáková, PhD.

Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK a bakalársky tiež Filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pracovala na Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii a od roku 2020 pracuje tiež v Slovenskom filmovom ústave (Oddelenie vedy a výskumu). Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav. Je (medzi iným) autorkou monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart 2010).

doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

V roku 2001 ukončila štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V tom istom roku nastúpila do vtedajšieho Kabinetu divadla a filmu SAV, a dnes pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v jeho novej podobe pod názvom Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. V rokoch 2001-2012 pôsobila aj ako asistentka na FTF VŠMU v Bratislave a v roku 2013 získala docentské miesto na FF UK v Prahe. Je autorkou niekoľkých desiatok odborných štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí, ako aj  troch samostatných knižných monografií: Línie, kruhy a svety Emira Kustiricu (2001), Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (2008) a Slovenský film v ére transkulturality (2011), Zmena bez zmeny. Obraz spoločenskej zmeny v slovenskej televíznej fikcii (2021).

Ing. Peter Csordás

Venuje sa digitalizácii a digitálnemu reštaurovaniu kinematografických diel a obrazovej postprodukcii audiovizuálnych diel. Externý spolupracovník Slovenského filmového ústavu. Člen Komory reštaurátorov v špecializácii U13 – Reštaurovanie diel filmového umenia. Externý doktorand Ateliéru kameramanskej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Mgr. Klára Trsková

Portugalistka a kurátorka v Národním filmovém archivu, Praha. V rámci doktorandského štúdia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Prahe sa venuje literatúre afrických lusofónnych krajín.

Mgr. art. Peter Harum

Absolvoval štúdium strihovej skladby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Pôsobí ako filmový a televízny strihač oceňovaných dokumentárnych a hraných celovečerných filmov. Pôsobil ako pedagóg na VSMU a PEVŠ, momentálne je doktorandom na Fakulte Dramatických Umení na Akadémii Umení. Je členom prezídia Asociácie slovenských filmových strihačov, členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a členom odborných komisií Audiovizuálneho fondu. Medzi jeho posledné filmy patrí “Odpočítavanie, posledný film Ivana Palúcha” (réžia: Martin Palúch), “±90” (réžia: Marek Kuboš), “Turnus” (réžia: Jaro Vojtek) a “Šťastný človek” (réžia: Soňa G. Lutherová).

Ivan Palacký

Architekt a hudebník. V minulosti bol členom skupiny “Výkřiky břich”, tria „Sledě, živé sledě“ a  audiovizuálneho dua „Koberce, záclony/Carpets Curtains“ (s Filipem Cenkem). Momentálne je entuziastickým členom Pražského improvizačního orchestru, spevákom a gitaristom skupiny „Pátí na světě”, polovicou dua Palagrachio a rozprávačom v projekte Love_me. „Píše“ zvukový deník zu všetkých svojich ciest – zbiera mikroúryvky príběhov, podivných zvukov a rôznych „akustických chýb“. Odkaz: www.palacky.org

Mgr. Milan Cyroň, Ph.D.

Po štúdiu kombinácie česká filológia – filmová veda na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci tu na Katedre divadelnýchch a filmových štúdií roku 2015 absolvoval odbor Teória a dejiny literatúry, divadla a filmu. V svojich odborných prácach sa zaoberá najmä dejinami českej a slovenskej kinematografie. Je autorom monografie Eduard Grečner a jeho filmy. Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 1958 – 1967 (2018) a spoluautorom kolektívnych monografií Osudová osamělost. Obrysy filmové a literární tvorby Václava Kršky (2016) a Film a dějiny 6. Postkomunismus (2016). V súčasnosti pôsobí ako vedúci výroby v ateliéry Audiovizuální tvorba na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíne.

Mgr. art. Kevin Ivanko

V roku 2023 ukončil štúdium herectva na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Už počas štúdia na Štátnom konzervatóriu v Košiciach hosťoval v Štátnom divadle Košice, neskôr aj v DJGT vo Zvolene, spolupracoval s divadlami Kontra SNV a Msd Actores Rožňava. Podieľa sa tiež na tvorbe dabingu pre RTVS. Momentálne pokračuje na doktorandskom stupni štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 2024 je členom súboru Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Organizátor

Hlavní partneri

Partneri

Finančne podporil