Kontakt

Bratislava Film Academy OZ
Bajkalská 13495 / 7A
831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovakia
IČO: 50821628
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4404 6769
Registračné číslo: VVS/1-900/90-50996, MV SR

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD
matway77@gmail.com

doc. Mgr. art. Peter Neveďal, ArtD.
peter@filmworx.sk

Logo Bratislava Film Academy na stiahnutie

2 + 7 =